top of page

הצהרת נגישות

אתר חוות לולי - בית גידול פרטי לטיפוח גזעי תרנגולות. 

מידע לגבי נגישות:

 

לאחר שערכתי בדיקה, אני מאמין׌ שאני פטור׌ מהנגשת האתר כי אני לא מספק׮ שירות ציבורי.

אני מאמין׌ שאני פטור׌ מהנגשת האתר כי אני עוסק׮ פטור׌, ולכן תקנה 35ו(ז) חלה עליי.

אני מאמין׌ שאני פטור׌ מהנגשת האתר כי אני הקמתי אותו לפני 26.10.2017 והמחזור הממוצע שלי בשלוש השנים האחרונות היה פחות ממיליון ש"ח ולכן תקנה 35ו(ט) חלה עליי ולכן איני חייב׮ בביצוע נגישות כלשהיא.

ככל שאת.ה׌ חולק על הפרשנות שלי אנא פנה׎ אליי בכתובת הדואר האלקטרוני lulyfarm@gmail.com עם הסיבות מדוע ואבחן את הנושא.

bottom of page