• Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2015 Created By Asaf Stern

 © כל התמונות והכתבות באתר כפופים לזכויות יוצרים , אין להשתמש בהם ו/או להעתיק אותם בלי רשות בכתב מחוות לולי.

מערכת מים שלמה

99.00₪מחיר

מערכת מים שלמה - הערכה הכוללת:

1 מיכל אגירה עם ברז 10 ליטר.

2 מטרים אורך צינור 8 מ"מ.

1 כוסית שתייה.

הרכבה פשוטה , יינתן הסבר לרוכשים , מתאימה ללול קטן של עד 10 מטילות, אפשר להוסיף שדרוג למיכל גדול וכוסיות נוספות בהתאם לצורך.

  • ddddd